Implantologie

Lex van Heyningen | Implantoloog | BIG:19021520802

Implantologie bestaat al langer dan u wellicht denkt. Diverse volkeren uit verschillende beschavingen waren al lang voor de huidige jaartelling op alternatieve manieren bezig met het terugplaatsen of vervangen van verloren tanden. Daar werden destijds voornamelijk artisanale creaties van ivoor, hout, koraal, porselein, goud en andere metaallegeringen voor gebruikt.

Tandvervanging

De tandheelkundige implantaten van nu vervangen tandwortels en kunnen verschillende types tandvervanging dragen. Ze hebben de vorm van een natuurlijke tandwortel met een schroefdraad die een beter contact maakt met het omliggende kaakbot en de kauwkracht beter opvangt.

Contactformulier

Na het invullen van dit formulier neemt een collega telefonisch contact met u op. Zij zal u vrijblijvend vertellen over de (on)mogelijkheden van uw gewenste behandeling*.

* Of eventueel een alternatief aanbieden. Na dit gesprek volgt een afspraak bij de implantoloog om uw wensen te bespreken. Hier kunnen wel kosten aan verbonden zijn.

Wat is een implantaat?

Een implantaat heeft de vorm van een schroef of een cilinder en varieert in diameter en lengte. Het implantaat komt op de plaats waar vroeger uw eigen tanden of kiezen stonden.

Tandheelkundige implantaten bestaan uit puur titaan. Dit titaan is zeer stabiel en wordt door het lichaam uitstekend opgenomen. Titaan hecht zich bovendien vast aan het botweefsel. Een titanium implantaat is niet zichtbaar in de mond. Bovenop het implantaat wordt namelijk een tand geschroefd met de vorm en natuurlijke kleur van de ontbrekende tand(en).

Wat mag ik van een implantaat verwachten?

Het uiteindelijke resultaat oogt en voelt natuurlijk aan. U zou na behandeling haast vergeten dat u ooit een tand verloren hebt. Het comfort bij het kauwen, praten en lachen stijgt bij patiënten met een prothese op implantaten na een korte aanpassingsperiode aanzienlijk.

Wanneer implantologie?

Indien u een goede algemene gezondheid heeft, en uw mondhygiëne goed is, maar ook de kaak er geschikt voor is (voldoende bot), kunnen er implantaten worden geplaatst.

De tandarts zal eventueel samen met de kaakchirurg een zorgvuldige beoordeling maken en u over de mogelijkheden informeren.

Implantaten kunnen worden geplaatst ten behoeve van:

  • een prothese (kliksysteem);
  • een vaste brug op implantaten (meerdere tanden vervangen met een vaste constructie);
  • een kroon (enkeltandsvervanging).

Wanneer kunnen implantaten niet?

Bij rokers blijken implantaten minder goed vast te groeien dan bij niet-rokers. Daarnaast is implantatie niet mogelijk:

  • als de hoeveelheid kaakbot onvoldoende is. Onderzoek van het kaakbot met behulp van onder meer röntgenfoto’s zal moeten uitwijzen of er voldoende kaakbot aanwezig is.
  • Voor patiënten voor wie het niet mogelijk is om eventuele natuurlijke tanden en implantaten perfect schoon houden, is implantatie niet aan te raden.
  • Bij specifieke gezondheidsproblemen zoals suikerziekte, of na bestraling in hoofd- en / of hals, bij nierdialyse, bij patiënten met een orgaantransplantatie, een recent myocard infarct, hartinsufficiëntie, hemofilie, enz.

Eerste consult bij tandarts en/of kaakchirurg.

De tandarts zal, eventueel in overleg met de kaakchirurg, met u bespreken wat voor u de mogelijkheden zijn. Daarna worden er röntgenfoto’s gemaakt om te kijken of er voldoende bot in de kaak aanwezig is. Om uw gezondheid te controleren neemt de tandarts een medische anamnese bij u af. Soms kan het ook nog nodig zijn om een scan te laten maken van het hoofd.

Als uit het gehele onderzoek blijkt dat implantaten bij u mogelijk zijn, dienen wij een aanvraag in bij uw zorgverzekeraar. Indien gewenst maken wij een begroting voor u op. Na een eventuele goedkeuring of afwijzing nemen wij contact met u op. Indien mogelijk plannen wij u zo snel mogelijk in voor een behandeling bij de kaakchirurg. De kaakchirurg gaat de implantaten dan plaatsen.

De behandeling

De ingreep kan onder plaatselijke verdoving of complete narcose plaatsvinden. Tijdens de ingreep wordt een snede in het tandvlees gemaakt. Vervolgens wordt in het bot een gaatje gemaakt waar het implantaat precies in past. Afhankelijk van het aantal implantaten duurt de ingreep gemiddeld tussen de 45 en 90 minuten. Over het algemeen zijn zowel de ingreep als de naweeën ervan weinig of nauwelijks pijnlijk. Een eventuele zwelling wordt meestal door goed koelen met een coldpack of ijsblokjes effectief tegengegaan.

Na 10 tot 14 dagen controleert de tandarts de behandelingseffecten nog eens uitvoerig en legt hij u uit hoe u de mond het beste schoon kunt maken. Na 7 tot 8 weken lossen de hechtingen op.

Genezing van implantaten

Het kaakbot groeit aan de implantaten vast. Dit groeiproces duurt ongeveer 4 maanden. In bijna alle gevallen krijgt u een noodvoorziening en zit u dus nooit lang zonder tanden en kiezen.

Resultaat

Als het implantaat na 4 maanden goed genezen is en stevig in de kaak staat, wordt gestart met het maken van de nieuwe kroon / brug of prothese.

Nazorg

Regelmatige controles – elke 3 tot 6 maanden bij de tandarts of mondhygiënist – en een goede mondhygiëne zijn zeer belangrijk voor het slagen van de gehele behandeling. Implantaten zijn bij een goede mondhygiëne de meest aangename en duurzame tandvervanging. Uitgebreide onderzoeken en ervaringen hebben aangetoond dat implantaten, mits goed onderhouden, na tientallen jaren nog steeds uitstekend functioneren.

Een onderprothese op implantaten

Bij deze patiënt bestond een sterke behoefte aan wat meer houvast voor de onderprothese. De kaakchirurg plaatste op locatie van de hoektanden twee implantaten. De implantaten zijn goed vastgegroeid en er kan begonnen worden met het maken van een verankering voor de prothese.

Allereerst worden er opzetstukjes (abutments) vastgeschroefd in de implantaten. Hier overheen wordt een afdruk gemaakt, zodat in het laboratorium aan de hand van dit model de verdere structuren kunnen worden gemaakt.

Op de opzetstukjes is in het laboratorium een steg gemaakt. Een steg is een staafvormige verbinding tussen de twee opzetstukjes. Op doorsnede is de steg peervormig met de meest bolle zijde boven. Dit maakt een lichte draaiing van de prothese mogelijk.

In de prothese is een klemmetje (matrix) aangebracht. Dit klemmetje past precies over de steg en zorgt dat de prothese vastklikt en op zijn plaats blijft zitten. Op deze wijze is nog wel een lichte draaiing van de prothese mogelijk.

Ook in de bovenkaak is een nieuwe prothese gemaakt. De nieuwe prothese wordt door patiënten als zeer comfortabel ervaren. Doordat de prothese goed op zijn plaats blijft, heeft men meestal ook erg weinig last van drukplaatsen. Deze manifesteren zich bijvoorbeeld via blaartjes als gevolg van het doordrukken van de prothese.

Kosten van implantaten

De behandeling zoals hierboven beschreven wordt, afgezien van een eigen bijdrage voor de prothese, volledig door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering vergoed.

NVOI erkende en aangesloten tandarts implantoloog