Algemene tandheelkunde

Algemene tandheelkundeOnder algemene tandheelkunde verstaan we alle tandheelkundige behandelingen die niet door een specialist of iemand met bepaalde expertise worden uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan het vullen van een gaatje of bijvoorbeeld een controle.

Waarborg algemene tandheelkunde

Al onze tandartsen zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen. Dat waarborgt dat onze tandartsen altijd worden bijgeschoold in de laatste technieken. Klik op een menu-item in het menuonderdeel ‘Behandelingen’ voor meer info over de betreffende behandeling van uw keuze.

Toelichting Kwaliteitsregister Tandartsen

Het kwaliteitsregister is een praktisch hulpmiddel voor patiënten en verwijzers voor het vinden van een tandarts die voldoet aan de KRT normen. Tandartsen waarbij een differentiatie is vermeld voldoen tevens aan de norm van de betreffende wetenschappelijke vereniging. Specialisaties zijn wettelijk beschermde aanduidingen. De vermelding van een specialisatie vindt plaats op basis van controle van het BIG-register.

Eerste registratie & vervaldatum
KRT vermeldt inschrijving in het KRT vanaf de eerste registratiedatum. Daarbij wordt de vervaldatum van de registratieperiode vermeld. Een registratieperiode is 5 jaar. Na herregistratie (verlening) wordt de nieuwe vervaldatum vermeld. De datum van de eerste registratie blijft ongewijzigd.

Verlopen registratie
Een tandarts blijft tot 6 maanden na het verlopen van zijn registratieperiode zichtbaar in het KRT-register. Het is mogelijk dat een tandarts per abuis zijn herregistratie is vergeten of dat herregistratie om andere redenen onbedoeld is vertraagd. Ook bij tussentijdse opzegging kan de tandarts nog enige tijd zichtbaar zijn. Gebruikers worden op deze wijze nog enige tijd in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van een verlopen registratie. Als de tandarts direct niet meer vindbaar zou zijn kan de gebruiker denken dat hij/zij verkeerd heeft gekeken.

Onderbreking registratie
In het geval van een tussentijdse uitschrijving wordt dit apart vermeld. Een tandarts kan zich op eigen verzoek tussentijds hebben laten uitschrijven of een tandarts kan door het KRT tijdelijk doorgehaald zijn omdat niet aan de norm kon worden voldaan.

Maatregel Wet BIG
KRT controleert wekelijks alle maatregelen die door het BIG-register zijn gepubliceerd. Voor registratie in het KRT moeten tandartsen over een geldige BIG-registratie beschikken. Bij schorsing en doorhaling in het BIG-register volgt ook (tijdelijk)doorhaling in het KRT register. Het BIG-register vaardigt echter meer maatregelen uit. Ten behoeve van transparantie maakt KRT melding van elke maatregel die de overheidsinstantie neemt door het opnemen van een koppeling naar de betreffende pagina in het BIG-register.

Bron: www.krt.nu